Notitiae 1/2020

Na stiahnutie: obsah čísla 1/2020 a obálka

Obsah

Tri listy Mikuláša I. Mystika a ich miesto v byzantsko-muslinských vzťahoch 10. storočia
Angelus Štefan KURUC
Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta v Košiciach 
Inštitút cirkevných dejín, Hlavná 89, 041 21 Košice, SR

Počiatky dediny Chmeľov vo svetle listín z 13. a 14. storočia ako aj  ich interpretácie v zmysle uhorského zvykového práva 
Konštantín Daniel BOLEŠ
Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta v Košiciach 
Inštitút cirkevných dejín, Hlavná 89, 041 21 Košice, SR

Buditel, historik a teolog Matěj Procházka (1811 – 1889)
Veronika ŘEHÁKOVÁ
Teologická fakulta Jihočeské univerzity
Kněžská 8, 370 01 České Budějovice, ČR

Karel Reban a české liturgické hnutí
Pavlína MOUČKOVÁ
Teologická fakulta Jihočeské univerzity
Kněžská 8, 370 01 České Budějovice, ČR

Sviatostná pastorácia katolíckych vojenských duchovných v Technickej brigáde a 2. technickej divízii na talianskom fronte v rokoch 1943 – 1945
Tomáš HUĎA
Akadémia OS SR gen. M.R. Štefánika
Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš 1, SR

Polychrómovaná gotická plastika neznámeho majstra: 
Svätý Michal – archanjel v Kežmarku 

Mária SPOLOČNÍKOVÁ
Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta v Košiciach 
Inštitút cirkevných dejín, Hlavná 89, 041 21 Košice, SR