Redakčná rada

Hlavný redaktor: prof. PhDr. ThDr. Štefan LENČIŠ, PhD.

Redakčná rada:

ThDr. Konštantín Daniel BOLEŠ O.Praem. – Rád premonštrátov – Opátstvo Jasov
doc. ThDr. Peter BORZA, PhD. – FF, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Mgr. Peter FEDORČÁK, PhD. – FF, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
prof. ThDr. Cyril HIŠEM, PhD. – TF, Katolícka univerzita v Ružomberku
HEDr. Ľuboslav HROMJÁK, PhD. – TI TF, Katolícka univerzita v Ružomberku
doc. PhDr. Ivan CHALUPECKÝ – TF, Katolícka univerzita v Ružomberku
ThDr. Angelus Štefan KURUC O.Praem., PhD. – Rád premonštrátov – Opátstvo Jasov  

Medzinárodná redakčná rada:

Dr. Viliam Štefan DÓCI OP – Istituto storico domenicano Roma
prof. Dr. István KÄFER, PhD. – Gál Ferenc Főiskola Szeged
doc. Viktor KICHERA, PhD. – Uzhhorod National University, Faculty of History
Mons. HELic. Jozef KRIŠTOF – Segreteria di Stato, Citta del Vaticano
prof. Dr hab. Józef MARECKI – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
prof. PaedDr. ThLic. Martin WEIS, ThD. – TF Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Jazykový redaktor:

slovenského textu: Mgr. Eva BODNÁROVÁ
anglického textu: Mgr. Katarína CHOVANCOVÁ

Technický redaktor: Marián HUMENSKÝ

Návrh obálky: Ján MIŠKO