Publisher

©  Verbum – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
Hrabovská cesta 1A, 034 01 Ružomberok, Slovakia
web: www.ku.sk

Notitiæ historiæ ecclesiasticæ – Scientific peer-reviewed journal
ISSN 1338 - 9572