Vydavateľ

© Verbum – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
Hrabovská cesta 1A, 034 01 Ružomberok, Slovakia
web: www.ku.sk

Časopis Notitiæ historiæ ecclesiasticæ je zaradený v databáze CEJSH (2020).
Časopis Notitiæ historiæ ecclesiasticæ je zaradený v databáze CEEOL (2021).

Notitiæ historiæ ecclesiasticæ – Scientific peer-reviewed journal
ISSN 1338-9572