Vydavateľ

© Verbum – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku

Hrabovská cesta 1A, 034 01 Ružomberok, Slovakia

web: www.ku.sk

Notitiæ historiæ ecclesiasticæ – Scientific peer-reviewed journal

ISSN 1338-9572