Redakčná rada

Hlavný redaktor: prof. PhDr. ThDr. Štefan LENČIŠ, PhD.

Redakčná rada:

ThDr. Konštantín Daniel BOLEŠ O.Praem. – Rád premonštrátov – Opátstvo Jasov, Slovensko
doc. ThDr. Peter BORZA, PhD. – FF, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Slovensko
Mgr. Peter FEDORČÁK, PhD. – FF, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Slovensko
prof. ThDr. Cyril HIŠEM, PhD. – TF, Katolícka univerzita v Ružomberku, SLovensko
HEDr. Ľuboslav HROMJÁK, PhD. – TI TF, Katolícka univerzita v Ružomberku, Slovensko
doc. PhDr. Ivan CHALUPECKÝ – TF, Katolícka univerzita v Ružomberku, Slovensko
ThDr. Angelus Štefan KURUC O.Praem., PhD. – Rád premonštrátov – Opátstvo Jasov, Slovensko
doc. ThDr. Radoslav LOJAN, PhD. – TF, Katolícka univerzita v Ružomberku, Slovensko

Medzinárodná redakčná rada:

Dr. Viliam Štefan DÓCI OP – Istituto storico domenicano Roma, Taliansko
prof. Dr. István KÄFER, PhD. – Gál Ferenc Főiskola Szeged, Maďarsko
doc. Viktor KICHERA, PhD. – Uzhhorod National University, Faculty of History, Ukrajina
Mons. HELic. Jozef KRIŠTOF – Segreteria di Stato, Citta del Vaticano
prof. Dr hab. Józef MARECKI – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Poľsko
prof. PaedDr. ThLic. Martin WEIS, ThD. – TF Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Česká republika

Jazykový redaktor:

slovenského textu: Mgr. Eva BODNÁROVÁ
anglického textu: Frances KREMARIK

Technický redaktor: Marián HUMENSKÝ

Návrh obálky: Ján MIŠKO