Notitiae 2/2018

Na stiahnutie: obsah čísla 2/2018 a obálka

Obsah

Košická kaplnka sv. Rozálie a kult nitrianskych pustovníkov 
Ivan KIKO
Ľudovíta Okánika č. 2, 949 01 Nitra, Slovensko

Počiatky a vývoj majetku Delne vo svetle písomnosti z rokov 1247 – 1347. II. Majetok Delne – Kokošovce 
Konštantín Daniel BOLEŠ 
Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta v Košiciach 
Inštitút cirkevných dejín, Hlavná 89, 041 21 Košice, Slovensko

Jozef Cincík a Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda v Ríme. Reflexia umeleckej tvorby realizovanej pre ÚSCM 
Alena PIATROVÁ 
SNM - Historické múzeum Vajanského nábr. 2, P.O.Box 13, 810 06 Bratislava 16, Slovensko 

Vyučovanie náboženstva v Spišskej diecéze v 1. polovici 20. storočia vo svetle všeobecných a partikulárnych noriem 
Angelus Štefan KURUC 
Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta v Košiciach 
Inštitút cirkevných dejín, Hlavná 89, 041 21 Košice, Slovensko

Uplatnenie lyricko-primitivizujúcej koncepcie v diele Oresta Dubaya na príklade grafického listu Raj 
Dana KATANIKOVÁ 
Vihorlatské múzeum v Humennom 
Námestie slobody č. 1, 066 01 Humenné, Slovensko

Darovacia listina kráľa Štefana V. z roku 1272 na majetok Delnafeu 
Konštantín Daniel BOLEŠ 
Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta v Košiciach 
Inštitút cirkevných dejín, Hlavná 89, 041 21 Košice, Slovensko