Notitiae 2/2020

Na stiahnutie: obsah čísla 2/2020 a obálka

Obsah

Spomienka na Ivana Chalupeckého
Cyril HIŠEM
Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta v Košiciach
Inštitút cirkevných dejín, Hlavná 89, 041 21 Košice, SR

Slovacikálna teologická literatúra vo fonde  tlačí 16. storočia lyceálnej knižnice v Kežmarku
Mária PITÁKOVÁ
Slovenská národná knižnica Martin
Námestie J. C. Hronského 1, 036 01 Martin, SR

Zrod viacročníkového ústavu stredného stupňa na prípravu učiteľov v Egri:
Egerský /Jágerský/ učiteľský ústav Jána Ladislava Pyrkera

Béla PUKÁNSZKY
full professor onthe University Selye János, Komárno
full professor onthe University Eszterházy Károly, Eger
Borbás u. 20., 6725 Szeged, Hungary

Pro-katolícke aktivity Eduarda Krajňáka
Marek RÍMSKY
Centrum spirituality Východ - Západ Michala Lacka
Komenského 14, 040 01 Košice, SR

Hussitische Revolution und die Ereignisse nach der Schlacht am Weißen Berg in der  Ideologie der Kommunistischen Partei der Tschechoslowakei im Licht des Werkes von Zdeněk Nejedlý
Martin WEIS
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Teologická fakulta
Kněžská 8, 370 01 České Budějovice, ČR

Osobnosti náboženského života rodiny Dobránskych
Štefan LENČIŠ
Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta v Košiciach
Inštitút cirkevných dejín, Hlavná 89, 041 21 Košice, SR

Mimosviatostné pastoračné aktivity katolíckeho duchovenstva na talianskom fronte v rokoch 1943 – 1945
Tomáš HUĎA SchP
Akadémia OS SR gen. M.R. Štefánika
Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš 1, SR

Listina kráľoviča Štefana z roku 1264 pre šľachtica Germana z dediny Comlous    
Daniel BOLEŠ
Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta v Košiciach
Inštitút cirkevných dejín, Hlavná 89, 041 21 Košice, SR

O lendackej Madone s dieťaťom Ježišom pre Izrael
Mária SPOLČNÍKOVÁ
Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta v Košiciach
Inštitút cirkevných dejín, Hlavná 89, 041 21 Košice, SR