Notitiae 1/2016

Na stiahnutie: obsah čísla 1/2016 a obálka

Obsah

Triumf lásky nad peklom - Eschatológia svätého Izáka Sýrskeho
Wioleta MARCHEWKA-JĘDRZEJOWSKA
University of John Paul II in Krakow, Faculty of Theology
ul. Polna 40, 00-635 Warsaw, Poľsko

Kresťanstvo a problém smrti
Miroslav STRAKOŠ
Vihorlatské múzeum Humenné
Nám Slobody č. 1, 066 01 Humenné, Slovensko

Sociálne myslenie v dielach kresťanských utopistov. Realizácie utópie
Marek KRUPSKÝ
Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta v Košiciach
Inštitút cirkevných dejín, Hlavná 89, 041 21 Košice, Slovensko

Datovanie príchodu Milosrdných bratov do Spišského Podhradia a ich pôsobenie do polovice 18. storočia
Štefan LENČIŠ
Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta v Košiciach
Inštitút cirkevných dejín, Hlavná 89, 041 21 Košice, Slovensko

Ján Hyacinti – Humenčan, ktorý bol notárom Záhrebskej kapituly
Peter SEDLÁK
Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta v Košiciach
Inštitút cirkevných dejín, Hlavná 89, 041 21 Košice, Slovensko

Cirkev - polícia - štát : Protištátna činnosť katolíckeho kléru na východnom Slovensku v medzivojnovom období očami polície
Peter FEDORČÁK
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta
Moyzesova 9, 040 59 Košice, Slovensko

Nútená správa nad Ústrednou Karitou na Slovensku a jej pridruženým spolkom Charitas v rokoch 1945 – 1946
Milan MOLOKÁČ
Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta v Košiciach
Inštitút cirkevných dejín, Hlavná 89, 041 21 Košice, Slovensko

Dielo Halász-Hradila v kaplnke sv. Rozálie v Košiciach
Mária SPOLOČNÍKOVÁ
Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta v Košiciach
Inštitút cirkevných dejín, Hlavná 89, 041 21 Košice, Slovensko

Darovacia listina kráľa Štefana V. na majetok Fyntha (Fintice) z roku 1272
Konštantín Daniel BOLEŠ
Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta v Košiciach
Inštitút cirkevných dejín, Hlavná 89, 041 21 Košice, Slovensko