Notitiae 1/2018

Na stiahnutie: obsah čísla 1/2018 a obálka

Obsah

Počiatky a vývoj majetku Delňa vo svetle písomnosti z rokov 1247 – 1347
Konštantín Daniel BOLEŠ
Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta v Košiciach
Inštitút cirkevných dejín, Hlavná 89, 041 21 Košice, Slovensko

Najvýznamnejšie jezuitské osobnosti pôsobiace na humenskom panstve v 17. storočí 
Štefan LENČIŠ    
Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta v Košiciach
Inštitút cirkevných dejín, Hlavná 89, 041 21 Košice, Slovensko

Drevený kostolík sv. Michala archanjela z Novej Sedlice
Miroslav STRAKOŠ
Vihorlatské múzeum Humenné
Nám Slobody č. 1, 066 01 Humenné, Slovensko

Odraz doby v díle Karla Rebana 
Pavlína MOUČKOVÁ
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Teologická fakulta,
Kněžská 8, 370 01 České Budějovice, Česká republika

Niektoré aspekty duchovnej a odbornej formácie kňazov v Spišskej diecéze v dobe biskupa Jána Vojtaššáka
Angelus Štefan KURUC
Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta v Košiciach
Inštitút cirkevných dejín, Hlavná 89, 041 21 Košice, Slovensko

Communist secret services’ measures taken towards the Pax association in Poland in the years 1945 – 1989
Cecylia KUTA
Oddziałowe Biuro Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie
ul. Reformacka 3, 31-012 Kraków, Poľsko

Darovacia listina Štefana V. mladšieho uhorského kráľa a údelného  sedmohradského vojvodu z roku 1261
Konštantín Daniel BOLEŠ
Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta v Košiciach
Inštitút cirkevných dejín, Hlavná 89, 041 21 Košice, Slovensko

Vojtech Klimkovič: Krst Krista, svätý Ján Krstiteľ
Dana KATANIKOVÁ
Vihorlatské múzeum Humenné
Nám Slobody č. 1, 066 01 Humenné, Slovensko