Notitiae 2/2012

Na stiahnutie: obsah čísla 2/2012 a obálka

Obsah

Ku vzťahom uhorských premonštrátov k Prémontré do roku 1526 
Angelus Štefan Kuruc

Jezuitská misia v Užhorode v rokoch 1615 – 1618 na základe archívnych dokumentov 
Štefan Lenčiš

Historicko – právny pohľad na uzatváranie manželstva
Jana Mitrová

Mládí Bedřicha kardinála Schwarzenberga 
Martin Grones

Českobudějovický biskup Martin Josef Říha – odraz jeho myšlenek a činnosti v pastýřských listech a zprávách o stavu diecéze 
Ivo Prokop

Prímas tisícročia – kardinál – Boží služobník Stefan Wyszyński 
Jozef Jurko

Organizačná štruktúra Prešovského biskupstva v rokoch 1939 – 1945
Peter Borza

Poľovská farnosť v rokoch 1920 – 1925
Lenka Lapošová

Angažovanosť mládeže v katolíckych spolkoch na území Slovenska v rokoch 1938 – 1989
Lucia Babjaková Gállová

Menovací dekrét pre kňaza Hypolita, kaplána kráľovnej, na úrad plebána vo Veľkom Šariši z roku 1262
Konštantín Daniel Boleš

O Bolestnej Panne Márii od neznámeho gotického majstra v Dóme sv. Alžbety v Košiciach
Mária Spoločníková