Notitiae historiae ecclesiasticae 1/2023

Fulltext: 1/2023 (číslo, obálka)
Rok vydania: 2023
Číslo: 1
Ročník: 12
Vydavateľ: VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
ISSN 2730-0153 (Online)
URL časopisu: web: www.nhe.ktfke.sk

Kaspar Lutz a jeho dielo Geistliche Apotheck z fondu
františkánskych knižníc

DOI: https://doi.org/10.54937/nhe.2023.12.1.9-23
Mgr. Mária Pitáková, PhD.
Slovenská národná knižnica Martin
Námestie J. C. Hronského 1, 036 01 Martin

Neoslohová sakrálna architektúra a jej prejavy na Slovensku
DOI: https://doi.org/10.54937/nhe.2023.12.1.24-40
doc. Mgr. Ing. arch. Andrej Botek, PhD.
Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok
Fakulta architektúry a dizajnu STU
Nám. slobody 19, Bratislava 812 45

Farár Alexander Šindelár vo funkcii starostu obce Piešťany
DOI: https://doi.org/10.54937/nhe.2023.12.1.41-47
Mgr. Stanislav Žlnay
Archív Trnavskej arcidiecézy
Jána Hollého 10, 917 66 Trnava

Osudy jezuitov v Spišskej Novej Vsi v časoch druhej svetovej vojny
DOI: https://doi.org/10.54937/nhe.2023.12.1.48-61
PhDr. Marek Rímsky
Centrum spirituality Východ – Západ Michala Lacka v Košiciach
Komenského 14, 040 01 Košice