Notitiae 1/2015

Na stiahnutie: obsah čísla 1/2015 a obálka

Obsah

Staroveké herézy v dejinách cirkvi
Miroslav Strakoš

Didaktické prostriedky kresťanského vzdelávania v prvom období kresťanského staroveku 
Gabriela Genčúrová

Dvojité kanonie v premonštrátskom ráde
Angelus Štefan Kuruc

Listina Ondreja II. z roku 1214 vo svetle súdneho sporu prepozitúry z Lelesa a šľachticov z Pavloviec o majetky Kráľovský Chlmec a Malý Horeš (1488 –1519)
Konštantín Daniel Boleš

Inventarizácie farnosti Stará Ľubovňa v 17. storočí
Peter Žarnovský

Existencia pútnických miest v Zemplínskej župe v polovici 18. storočia
Štefan Lenčiš

Ján Špavelko a Henrik Ľ. Náhlik, významní kňazi pôsobiaci v Košickej diecéze v 19. storočí 
Peter Sedlák

Činnosť Ústrednej Karity na Slovensku a vydávanie časopisu Dobročin v povojnovom období 
Milan Molokáč

Prešovský gréckokatolícky eparcha Ján Hirka vo vybraných dokumentoch štátnej bezpečnosti 
Tatiana Janočková

Prehľadne o výskume obsahu a názve gotického artefaktu „Trónu milosti“ v roku milosrdenstva 
Mária Spoločníková

Listina čanádskej kapituly potvrdzujúca predaj Kendíc v roku 1322 
Konštantín Daniel Boleš, Lenka Straková