Notitiae historiae ecclesiasticae 1/2022

Fulltext: 1/2022 (issue, cover)
Year: 2022
Issue: 1
Volume: 11
Publisher: VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
ISSN 2730-0153 (Online)
URL časopisu: web: www.nhe.ktfke.sk

Archival research on the construction-historical development
of the Roman Catholic Church of the Presentation of the Lord in Plavnica

DOI: https://doi.org/10.54937/nhe.2022.11.1.8-24
Anton Liška
Krajský pamiatkový úrad Prešov
Hlavná 115, 080 01 Prešov, Slovak republic

Sacral Aechitecture in the Period of Classicism with an Emphasis
on the Territory of Slovakia

DOI: https://doi.org/10.54937/nhe.2022.11.1.25-41
Andrej Botek
Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok
Fakulta architektúry a dizajnu STU
Nám. slobody 19, Bratislava 812 45, Slovak republic

Jezuits of Košice in 1930 – 1938 in archival documents of the
“Michal Lacko” Center of Spirituality East – West

DOI: https://doi.org/10.54937/nhe.2022.11.1.42-55
Marek Rímsky
Centrum spirituality Východ – Západ Michala Lacka
Komenského 14, 040 01 Košice, Slovak republic

The building of the Roman Catholic folk school in Gaboltov
in the context of contemporary

DOI: https://doi.org/10.54937/nhe.2022.11.1.56-65
Tomáš Huďa
Akadémia Ozbrojených síl SR gen. M.R. Štefánika
Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš 1, Slovak republic

Jesuit Vendelín Javorka: an exceptional church personality
DOI: https://doi.org/10.54937/nhe.2022.11.1.66-81
Ivan Moďoroši
Centrum univerzitnej pastorácie pri Jesseniovej lekárskej fakulte
Univerzity Komenského
Nám. SNP 1, 036 01 Martin, Slovak republic