Notitiae historiae ecclesiasticae 1/2022

Fulltext: 1/2022 (číslo, obálka)
Rok vydania: 2022
Číslo: 1
Ročník: 11
Vydavateľ: VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
ISSN 2730-0153 (Online)
URL časopisu: web: www.nhe.ktfke.sk

Archívny výskum stavebno-historického vývoja
Rímskokatolíckeho kostola Obetovania Pána v Plavnici

DOI: https://doi.org/10.54937/nhe.2022.11.1.8-24
Anton Liška
Krajský pamiatkový úrad Prešov
Hlavná 115, 080 01 Prešov, SR

Sakrálna architektúra v období klasicizmu s dôrazom na územie Slovenska
DOI: https://doi.org/10.54937/nhe.2022.11.1.25-41
Andrej Botek
Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok
Fakulta architektúry a dizajnu STU
Nám. slobody 19, Bratislava 812 45, SR

Košickí jezuiti v rokoch 1930 – 1938 v archívnych dokumentoch
Centra spirituality Východ – Západ Michala Lacka

DOI: https://doi.org/10.54937/nhe.2022.11.1.42-55
Marek Rímsky
Centrum spirituality Východ – Západ Michala Lacka
Komenského 14, 040 01 Košice, SR

Stavba rímskokatolíckej ľudovej školy v Gaboltove v kontexte dobových reálií
DOI: https://doi.org/10.54937/nhe.2022.11.1.56-65
Tomáš Huďa
Akadémia Ozbrojených síl SR gen. M.R. Štefánika
Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš 1, SR

Jezuita Vendelín Javorka: výnimočná osobnosť cirkvi
DOI: https://doi.org/10.54937/nhe.2022.11.1.66-81
Ivan Moďoroši
Centrum univerzitnej pastorácie pri Jesseniovej lekárskej fakulte
Univerzity Komenského
Nám. SNP 1, 036 01 Martin, SR